Medezeggenschapsraad


Ouders zijn, voor hun kind, gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Voor leraren als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan die belangen. Daarom heeft elke school een medezeggeschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. De MR moet worden gezien als een advies- en inspraakorgaan naar de directie toe. Voor sommige besluiten is de directie verplicht de MR om advies te vragen en voor andere besluiten heeft de directie zelfs instemming van de MR nodig. De medezeggeschapsraad van onze school bestaat uit zes leden, drie ouders en drie leraren. De directeur is adviserend lid.
De MR is te bereiken via het emailadres: mr@mariavs.nl.

Notulen van MR-vergaderingen vind u hier.