Missie en visie


Onze missie. Waar staan wij voor?
Op de Mariaschool staat de basisleerstof centraal. Hierbij hebben wij oog voor eigenheid en ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Wij gaan op een positieve en respectvolle manier met elkaar om. Ieder kind voelt zich welkom.

Onze visie. Waar gaan wij voor? 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, naast de basisleerstof, zich zo breed mogelijk ontwikkelen. Dit gaan wij doen door aandacht te schenken aan de zes mondiale competenties (persoonsontwikkeling, burgerschap, samenwerking, communicatie, creativiteit en kritisch denken) die nodig zijn in de huidige en toekomstige maatschappij.