Communicatie


Een goede samenwerking tussen ouders en school is van belang voor de ontwikkeling van het kind. Ieder kind op de Mariaschool heeft daar recht op. Samen optrekken als pedagogische en didactisch partners is erg belangrijk. Het kind staat centraal en wordt tevens betrokken binnen het leerproces.

Over uw kind
Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte wordt gehouden van het wel en wee van uw kind. Tijdens de 10-minutengesprekken bespreekt de leraar met u de vorderingen van uw kind op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Uiteraard is het mogelijk om na schooltijd met de leraar te praten. Er wordt bekeken of het gesprek op dat moment gevoerd kan worden of dat er een afspraak gemaakt moet worden. U bent altijd welkom om naar ons toe te komen. De leerlingen vanaf groep 5 worden betrokken bij de gesprekscyclus. Het gaat immers om hun ontwikkeling.

Over de school
Om u te voorzien van informatie over de school communiceren wij via de volgende informatiebronnen: 

Ook zijn er informatieavonden voor de ouders van nieuwe leerlingen in groep 0-1, over het leesonderwijs in groep 3 en over het voortgezet onderwijs in groep 8.