Vrijwillige ouderbijdrage


Aan alle ouders van de kinderen wordt gevraagd een vrijwillige ouderbijdrage te betalen welke aangewend wordt om de onkosten van allerlei activiteiten (deels) te kunnen betalen. Dit zijn de gemaakte kosten voor: het schoolreisje, het cadeau met het Sinterklaasfeest, wat lekkers te eten/drinken bij het Kerstfeest, Carnavalsfeest, Paasfeest. M.n. de extraatjes bij festiviteiten.
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt per schooljaar €20 per kind.
Alle leerlingen doen mee aan activiteiten van onze school. Wij sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dit mogen wij niet, maar dat willen wij ook niet.