Het team


Ons team bestaat uit leraren, onderwijsassistenten, een intern begeleider, een conciërge en een directeur. Het team wordt aangevuld met studenten van de Pabo (lerarenopleiding) en het ROC (onderwijsassistenten). Wij hebben geen administratief medewerker.
De school wordt aangestuurd door de directeur. De intern begeleider heeft een belangrijke adviserende rol naar de directeur, daar waar het gaat om de zorgstructuur en de onderwijskwaliteit. De werkwijze van het team is oplossingsgericht en gestoeld op openheid en samenwerking. Wij leren van elkaar, werken planmatig en stapsgewijs aan het realiseren van onze doelen en ambities.