Partners


Columbus Junior verzorgt kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang. De locatie is naast de school en 't Eschhoes. Er is een tussendeur zodat kinderen vanuit de voorschoolse opvang naar school kunnen lopen en vanuit school naar de BSO. Voor de BSO zijn ruime openingstijden en ook tijdens de vakanties kunnen kinderen opgevangen worden.
Wij werken samen met de pedagogisch medewerkers aan de doorgaande lijn tussen opvang en school zodat de overgang hiertussen soepel verloopt. Meerdere keren per jaar hebben de leraren van de onderbouw en de pedagogisch medewerkers en hun leidinggevende overleg met elkaar.   

Wij werken nauw samen met Sportservice Tubbergen. Om de week is er een buurtsportcoach op school die de gymlessen verzorgt. Dit ontlast de leraren en vormt een uitdaging voor de kinderen. Het SWIM-rooster (schoolzwemmen) wordt door Sportservice opgesteld.           

Onze samenwerking met de GGD Twente is belangrijk en waardevol. Er is regelmatig contact met elkaar en indien nodig, neemt de schoolverpleegkundige deel aan een zorgoverleg. De GGD is voor ons vast aanspreekpunt over bijvoorbeeld ontwikkeling en verzuim van kinderen.

Schakel is de naam van het samenwerkingsverband tussen de gemeente Tubbergen en Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland. De plek waar inwoners en organisaties terecht kunnen met alle vragen op het gebied van welzijn, inkomen, jeugd en zorg.

De Mariaschool is onderdeel van het Samenwerkingsverband Twente Noord (SWV). Binnen dit SWV werken alle (speciaal)basisonderwijsscholen van alle schoolbesturen en de speciaal onderwijsscholen in de regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de wet op Passend Onderwijs.